Úvodní strana   Popis   Příklady   Kontakt   Download   Přihlásit   

DEMO verze

Demo verze aplikace slouží k vyzkoušení všech dostupných funkcí s tímto omezením:

  • doba provozu kolejiště - 15 minut reálného času (ne modelového)
  • 1 přejezdové zařízení
  • 1 stanoviště obsluhy
  • 4 traťové souhlasy
  • 1 zásobník jízdních cest
  • 20 návěstidel
  • 80 prvků kolejiva
  • 30 definovaných jízdních cest
  • 10 kontaktů, 10 příznaků, 10 tlačítek

 

Pro zprovoznění demo verze je nutné provést download instalační sady aplikace modelJOP, aplikaci nainstalovat a provést její registraci. Instalaci a registraci provedete dle návodu v manuálu. Počet dní platnosti licence pro demo je stanoven vzájemnou dohodou, zpravidla 60 dní.

 

V případě zakoupení licence jsou uvedená omezení zrušena novým licenčním číslem, projekt není nutno vytvářet znovu.

 

 
Verze aplikace modelJOP 9 (s řízením jízdy vlaků)

Aktuální verze aplikace modelJOP 9, verze 9.16.0619, 12 MB

postažení nakopírujte soubor modeljop.exe do adresáře MODELJOP9
NEZAPOMEŇTE NA ZÁLOHOVÁNÍ PŮVODNÍHO ADRESÁŘE MODELJOP !


verze: 9.16.0619
- změna v posouzení vyhodnocení opakování chyby v přenosu mezi centrálou a interface LI
  (původně se posuzovala chyba přenosu v součtu (celkem 3x), nyní je posuzována jen jako 3x po sobě jdoucí)


verze: 9.16.0324
- oprava vyhodnocení potvrzených povelů návěstidla (DVI)

 
Instalační sada aplikace modelJOP 9 (s řízením jízdy vlaků)

verze 9.14.0501, v archivu ZIP, 27 MB

archiv instalační sady rozbalte a na svůj pevný disk nahrajte adresář DISK1,pro instalaci spusťte setup.exe z tohoto adresáře

 

Důležité upozornění: instalační sadu na svém disku ponechte, jelikož slouží zároveň k opravě instalace nebo k odinstalování. Pro jeden z uvedených případů opět spustíte setup.exe.

 

Pro uživatele verze 8 (bez řízení jízdy vlaků):

Po instalaci aplikaci nespouštějte, ale nejprve překopírujte aktivační soubor "aktivace.v7" z adresáře MODELJOP do adresáře MOELJOP9. Projekty (ev. projekty) překopírujte z adresáře MODELJOP/PROJECTS do adresáře MODELJOP9/PROJECTS. Po spuštění již můžete plně využívat novou verzi alikace modelJOP.

 
Manuál k aplikaci modelJOP verze 9 (s řízením jízdy vlaků) - PDF